Metody posilování - Brzdivá

03.09.2019

Metoda excentrická (brzdivá)

Principem této metody je práce proti vnějšímu odporu, vyššímu než je možné daným odporem překonat. Břemeno je spouštěno či brzděno, vyvíjená síla působí pomalým tahem nebo tlakem proti odporu. Kontrakce svalu je označována jako dynamická a excentrická. Dochází k brzdivé kontrakci, při níž je sval násilně protahován. Počet opakování 1-3x, trvání podnětu 2-4 s, doba odpočinku kolem 3 minut.

S přihlédnutím k tomu, že brzdivý typ svalové práce vyžaduje méně energie než práce překonávající, využívají se odpory odpovídající hodnotě 120 - 160% absolutní svalové síly pro daný pohyb. Díky tomu tato metoda umožňuje dosažení nevyšší možné tenze ze všech metod rozvoje silových schopností. Tyto nadmaximální odpory však zároveň vyžadují důslednou dopomoc a dodržování bezpečnosti při cvičení. Nutná je předchozí příprava jinými metodami v rámci dlouhodobého silového tréninku, metoda není vhodná pro začátečníky a je nevhodná pro trénink dětí. Vzbuzuje ve tkáni silné růstové podněty, až 6x větší než při koncentrickém svalovém stahu. Metoda rozvíjí zejména absolutní sílu.

V praxi tuto metodu nejčastěji využívám na shybech, kdy na cvičence upevním kotouče jako přídatnou zátěž, při koncentrickém pohybu mu pomohu do horní fáze a dolů se spouští sám.